Little Entrepreneurs!

Blog de Iniciativas Empresariais 4ºESO- Colexio Padre Feijoó-Zorelle

lunes, 8 de junio de 2020

Rematamos!!


Bos días a todos!🌞

Nesta semana, como vos comuniquei a semana pasada, non teredes ningún traballo adicional e adicarémola a repasar o que xa vimos, resolver as tarefas pendentes e aclarar as dúbidas que poidades ter.
Podedes contactar conmigo polas vías de sempre, mediante a nosa aula de Google Classroom ou empregando o correo electrónico.

Unha aperta enorme para todos e hoxe máis que nunca...

Bo traballo emprendedores!!!

Bea 😊

miércoles, 3 de junio de 2020

IIEE8_ Tarefa final de Repaso


Bos días a todos!!🌞🌞

Chegamos ao final diste tema e, tras esquematizar onte os contidos esenciais, imos a  repasar  as cuestións clave do mesmo coa realización deste cuestionario que vos preparei.

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePlMmKs5NmO3R3mIzggeBYfOE0tM5tH98FYf6JIgwb9HIbwg/viewform?embedded=true" width="640" height="9183" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Cargando…</iframe>


Calquera dúbida xa sabedes que aquí estou,

Unha aperta enorme,
Bea.

martes, 2 de junio de 2020

IIEE8_ Consolidando o aprendido


Bos días a todos!!🌞🌞

Hoxe imos a intentar por en claro todo o que vimos neste tema sobre os impostos e para iso propóñovos que completes o seguinte esquema e a factura que vos adxunto. 

Unha vez o teñades podedes enviarme unha fotografía ao meu correo electrónico ou subilo no espazo privado desta tarefa en Google Classroom.
Nada máis por hoxe!

Unha aperta,
Bea


lunes, 1 de junio de 2020

IIEE8_ Outros impostosBos días a todos!!🌞🌞

Hoxe imos a ver outros tipos de impostos que se poden ter que pagar dende unha empresa. Para ímoslle botar unha ollada á seguinte táboa:

Fonte imaxe: Santillana
Como vedes, ademáis do IVE ou o IRPF teremos que facer fronte a estos outros impostos. Algúns como o IBI ou o VTM pagarémolos unha vez ao ano e outros como o ITP e o AXD, só cando se den as situacións gravadas.

Coñeciadelos?

Nada máis por hoxe! Dádelle un repasiño a todo o que vimos porque mañá e pasado faremos dúas tarefas de repaso e consolidación das aprendizaxes deste tema.

Unha aperta grande,
Bea.

miércoles, 27 de mayo de 2020

IIEE8_ O Imposto de Sociedade (IS)


Bos días a todos!!🌞🌞

Hoxe imos a falar do Imposto de Sociedades ou IS. Este imposto sonaravos de que falaramos del cando estudamos os diferentes tipos de empresa.
Como sabedes o IS é o imposto directo que pagan as Sociedades Mercantiles (SL, SA, etc.) e que grava as súas rentas. O normal é pagalo anualmente pero pode pagarse trimestralmente. O IS varía dependendo dos beneficios que tivo a empresa o ano anterior. Vémolo neste vídeo:


No voso libro tedes ademáis un cadriño que resume perfectamente os diferentes tipos impositivos do IS e cando aplica cada un.

Imos agora coa tarefa que vos propoño:

a) Cal é o tipo impositivo aplicable para un emprendedor que quere crear unha nova empresa no seu primeiro ano de negocio? Que requisito debe cumprir?

b) Que tipo impositivo se lle aplica a unha fundación ou asociación declarada de interés público?

c) E a unha empresa que ten de base impoñible 80.000 euros?

Cando teñades as respostas enviademas no espazo privado desta tarefa en Google Classroom ou ao meu correo electrónico: b.nieto.ou@gmail.com

Nada máis por hoxe!

Unha aperta!

martes, 26 de mayo de 2020

IIEE8_ O IRPF


🌞 Bos días a todos!!🌞


Hoxe imos a falar sobre outro tipo de impostos do que xa oístedes falar noutros temas: o Imposto sobre a Renta das Personas Físicas ou IRPF.

Para comezar imos a ver este divertido vídeo onde nos fala sobre o que é o IRPF (e a declaración da renda):


Como vemos, o IRPF é un imposto directo e personal que grava os ingresos obtidos durante un ano natural. Este imposto pagámolo todos nos supostos que vemos no vídeo e tamén declaran así as súas ganancias os AUTÓNOMOS.

O IRPF ten carácter anual e progresivo, é dicir, canto máis gañas máis pagas. No caso dos autónomos, a cantidade que pagan depende do TIPO DE RÉXIME ao que se acollan:

- Estimación Obxectiva: esta vía só vale para algunhas actividades e, como norma xeral, non se poden superar os 300.000 euros no ano anterior.

- Estimación directa: canto máis ingreses, máis pagas. Existen algunhas bonificacións (que desgravan) para esta modalidade.

Nada máis por hoxe. Só unha preguntiña que require da vosa solución:

Que modalidade de IRPF sería a máis axeitada se queremos pagar en función dos ingresos que temos? Argumenta a túa resposta.

Cando teñas a resposta envíama ao meu correo electrónico ou no espazo privado da tarefa en Google Classroom.

Nada máis por hoxe!

Unha aperta!
Bea


lunes, 25 de mayo de 2020

IIEE8_ Os impostos: O IAE e O IVEBos días a todos!!🌞🌞

Hoxe comezamos un novo tema. Iste será o último tema que imos a traballar e nel afondaremos nos diferentes tipos de impostos que temos que pagar como emprendedores.

Primeiramente temos que ver que é un imposto (aínda que estou segura que vós xa o sabedes!). Imos a deixalo claro con iste vídeo:


Como vemos no vídeo, hai impostos directos e indirectos e sobre iles imos a traballar esta semana.

Imos comezar vendo que é o Imposto de Actividades Económicas, do que xa falamos nos temas anteriores:Como vedes, se a empresa cifra menos de 1.000.000 de euros o ano está exento do mesmo.

Imos agora ver que é o IVE, ou Imposto sobre Valor Engadido (IVA en castelán):


Ben, como afecta o IVE aos emprendedores?

No video explícanos moi ben como afecta a un autónomo, por exemplo a un panadeiro e vemos como, ademáis, a empresa ten que pagar ao Estado o importe correspondente ao IVE dos produtos ou servizos que venda. 
Este pago pode facerse mensual ou trimestralmente (os famosos trimestres). 

Como se calcula o IVE?

Para calcular o IVE dun produto temos que ter en conta a Base Impoñible e o tipo de IVE que lle aplica. Vemos iste vídeo cos diferentes tipos de IVE en España:


Ben, imos agora coa primeira tarefa deste tema:

a) Primeiro tendes que enviarme ao meu correo electrónico ou mediante o espazo destinado a mensaxes da aula de Google Classroom un esquema dos diferentes tipos de IVE que temos en España con algún exemplo dos produtos aos que afecta.
b) Imos a calcular o importe total a pagar dunha bicicleta na que a base impoñible é de 450 euros. Que tipo de IVE se lle aplica? a canto ascende o total a pagar (IVE incluido)?

Enviademe a resposta no espazo privado da tarefa en Google Classroom ou ao meu correo electrónico! 

Ánimo que xa queda pouquiño!

Unha aperta
Bea